Thursday, July 9, 2020

चांदणी

आकाशातली चांदणी उगाचच लुकलुकते
प्रभेने आपल्या ती इतरांचे लक्ष वेधून घेते
पृथ्वीच्या आकर्षणाने ती ओढली जाते
आणि त्यातच ती भस्मसात होऊन जाते ...
- सागर 

No comments: